ผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

  • Home
  • รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

ละไว้ในฐานที่คิดถึง

ละไว้ในฐานที่คิดถึง ของ แทนชีวา เป็นกวีนิพนธ์ ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก มุ่งเน้นการถกแถลง “สาระแห่งชีวิต” เป็นเนื้อหาแห่งบทกวี โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย มีความฝัน ของคนหนุ่มสาว การเรียนรู้ประสบการณ์...

หลังบ้านคณะราษฏร

แม้เรื่องราวของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ และคณะราษฎร จะมีผู้เขียนถึงมาแล้วเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือเล่มนี้เลือกบันทึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงนั้นในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยมีผู้เขียนมาก่อน นั่นคือแง่มุมของ ‘ผู้หญิง’ ที่เรี...

ด.ช.ตุ้ม

“ด.ช.ตุ้ม” เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของเด็กชายเชื้อสายจีนในครอบครัวใหญ่ในชนบทแถบนครนายก ที่จากบ้านมาพักอาศัยที่บ้านญาติในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน ผูิแต่งนำเสนอเนื้อหาหลากห...

สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง

สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง ของ รมณ กมลนาวิน เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๒ เรื่อง สะท้อนภาพภาวะความเป็นมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความหม่นหมองมุ่งเน้นที่ชีวิตของคนชายขอบ คนต่างด้าว คนยากไร้ ครอบครัว และ...

รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู

รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู สะท้อนเรื่องราวความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้คนในสงครามมหาเอเซียบูรพา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แพ้สงครามคือทหารญี่ปุ่น เน้นเนื้อหาการสร้างทางรถไฟจากไทยไปพม่า ซึ่งมีสถานีสุด...

Whale Hunters (นักล่าวาฬ)

“WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ)” เป็นหนังสือการ์ตูนในรูปแบบ Graphic Novel ถ่ายทอดผ่าน ๔ เรื่องเล่าจากท้องทะเลที่เคยปรากฏในรูปแบบของเรื่องสั้น กวี และบทเพลง จากผลงานของผู้เขียน เป็นภาพวาดลายเส้น “คุณยังไม่ต...

จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้

รวมบทกวี จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ กวีนิพนธ์จากบทสนทนาแห่งชีวิต ของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ มีความโดดเด่นด้วยวรรณศิลป์ที่เรียบง่ายแต่ลุ่มลึก สะเทือนอารมณ์ ความเรียบง่ายของทั้งรูปแบบที่ใช้กลอนสุภาพ ภาษา...

ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล

ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล  เป็นงานเขียนประวัติชีวิตของบุพการีที่หนักแน่นด้วยข้อมูล จากการลงพื้นที่ สัมภาษณ์บุคคล และค้นคว้าเอกสาร มานำเสนออย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เนื้อหามีคุณค...

การเดินทางของผีเสื้อหลากสี BECOMING A BUTTERFLY

“การเดินทางของผีเสื้อหลากสี BECOMING A BUTTERFLY” เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ขณะยังเป็นนักจิตวิทยาฝึกหัดที่โรงพยาบาลบาร์เน็ต  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาเรียบเรียงเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด...

คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

        “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ” ของ จเด็จ กำจรเดช เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง มุ่งสะท้อนภาพวิถีและชีวิตชาวบ้าน เน้นหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยชี้ให้เห็นภาพชีวิตแบบเดิมที่เต็มไปด้วยป่...

LOST & FOUND

“LOST & FOUND” เป็นหนังสือการ์ตูนที่ออกแบบแบ่งเนื้อหาและรูปเล่มออกเป็น ๒ เรื่อง เรื่องละครึ่งเล่ม   โดยมีปกหน้าทั้ง ๒ ด้าน เนื้อหาทั้ง ๒ เรื่องไม่สัมพันธ์กันแต่มีเส้นเรื่องเกี่ยวข้องกับทะเลเหมือนก...

สถานกาลบังคับ

“สถานกาลบังคับ” ของ ณรงค์ชัย แสงอัคคี เป็นรวมบทกวีที่สะท้อนภาพชีวิตของผู้คนและสรรพสิ่งบนโลกควบคู่ขนานไปกับกาลเวลา เหตุการณ์ความเป็นไปของผู้คน ถูกบีบรัดด้วยกาลเวลา  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มองเห็น...

ลูกไม้กลายพันธุ์

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เป็นคำพังเพยที่สะท้อนค่านิยมว่า ลูกมักจะมีวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากพ่อแม่  ความเชื่อนี้เป็นเหมือนดาบสองคม  ถ้าพ่อแม่ดี ก็จะเชิดชูให้ลูกดีด้วย แต่ในทางกลับกัน ถ้าพ่อแม่ทำ...

เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน

“เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน” รวมกวีนิพนธ์ของ “กิตติ อัมพรมหา” เป็นงานกวีนิพนธ์ใช้ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ จำนวน ๒๐ สำนวน แบ่งเนื้อหาสาระในเล่มเป็น ๓ ภาค ภาค ๑ ลมหายใจของเรา เป็นการบอกเล่าเรื่องของชี...

THEN

ผู้เขียนผูกเรื่องได้ดี กลวิธีในการวาดภาพและเทคนิคดี เล่าเรื่องด้วยภาพได้อารมณ์ชวนติดตามและอ่านสนุกพอสมควร เนื้อหาต้องการสื่อเรื่องความรักระหว่างแม่และลูกผ่านตัวละครชายหญิง ๒ คนที่อยู่ต่างประเทศคือ อนุ...

Alive

วางรูปแบบนิยายภาพได้ดี การแสดงอารมณ์ของตัวละครดีมีความต่อเนื่องของตัวละคร

ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ

เป็นอนุทินชีวิตของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อันเป็นสารคดีที่เหมาะแก่ยุคสมัยในปัจจุบัน หนังสือได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่านายแพทย์บรรลุเป็นคนตรง มีความซื่อสัตย์สุจริตสูง เคร่งครัดในความถูกต้องและชอบธรรม สมควร...

หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน

เป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์หลายปีต่อเนื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านฉันทลักษณ์และสัมผัสผิดบ้าง แต่ไม่ถือว่าฉกรรจ์ สำนวนโวหารสร้างสรรค์ มีระดับคุณภาพ การสรรคำใช้พลิ้วกลมกลืน ใช้ถ้อยคำฉันทลักษณ์ ความหมายต่างๆ ลงต...

ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป

เล่มบาง กะทัดรัด เหมาะแก่การพกพาได้สะดวกชื่อเรื่องสะดุดหู ฟังดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่กลับเป็นชื่อที่คนต่างชาติใช้เรียกชาวนครศรีธรรมราชว่า ‘ลิกอร์”ภาษาที่ใช้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง...

ครอบ (บ้าน)ครัว(เดียว)

“ครอบ (บ้าน) ครัว (เดียว)” เป็นนวนิยายชีวิตครอบครัวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวใหญ่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยปัจจุบัน กล่าวถึงความเปลี่ย...

“กระต่ายกับเต่า ภาค ๒ เราไม่วิ่งแข่งกันแล้ว”

กระต่ายกับเต่า ภาค ๒ เราไม่วิ่งแข่งกันแล้ว เขียนโดย ฮ. นิกฮูกี้ เป็นการนำเอาโครงเรื่องของนิทานอีสป อมตะนิทานของโลกมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่แฝงพุทธปรัชญา โดยมุ่งสอนผู้อ่านทั้งเด็กแล...

อีสานเมื่อวันวาน

เป็นหนังสือที่ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ นำเอาวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเล่าเป็นเรื่อง ๆ เช่น เรื่อง ข่าว งาน กิน บ้าน วัด ฯลฯ รวม ๑๕ เรื่องด้วยกัน เป็นกา...

ท่องทศชาติผ่านจิตรกรรม

เล่าเรื่องทศชาติอย่างมีลีลา กระขับน่าสนใจ มีภาพประกอบจากผนังโบสถ์ทั่วประเทศเล่าเรื่องด้วยรูปแบบจดหมายคุยกับ “น้ำริน” จูงคนรุ่นใหม่ให้สัมผัสทศชาติได้อย่างนุ่มนวลส่งเสริมข้อคำนึงเชิงคุณธรรมใ...

ลิลิตหล้ากำสรวล

1. วางรูปแบบฉันลักษณ์ถูกต้อง หลากหลาย โคลง ฉันท์ กพย์ กลอน ร่าย เหมาะกับเนื้อความ 2. เป็นงานยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 3. มีความเหมาะสมกลมกลืนในการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในรูป...

ชีวิตสำมะหาอันใด

“ชีวิตสำมะหาอันใด” ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๔ เรื่องได้แก่ โมงยามของวัยเยาว์, นายบังเอิญ, สะพานข้ามแม่น้ำ, ค่ายและคุก, นครรุกขชาติ.เรื่องเล่าของคนขายเหล้า, ส...

เวียงแว่นฟ้า

เป็นนวนิยายที่นำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนามาปรุงแต่งเป็นนวนิยายที่มีกลิ่นอายของสังคมภาคเหนือได้อย่างละเมียดละไม การดำเนินเรื่องชวนให้ติดตามและสมจริง สอดแทรกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจ้านายก...

หมูบินได้

เป็นเรื่องของหมูที่เชื่อว่าจะบินได้ ถึงแม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องยาก เพราะเน้นเรื่องปรัชญา แต่ผู้เขียนสามารถนำมาเขียนให้อ่านง่าย และอ่านได้ทุกวัย ภาพประกอบเป็นขาวดำที่สร้างจินตนาการได้มาก ภาพแต่ละภาพให้อา...

ให้ความรักนำทาง

ผู้เขียนสามารถเขียนเรื่องสถานที่ธรรมดามาก ๆ ได้อย่างน่าอ่าน อ่านสนุก ใช้ภาษาสำนวนสละสลวย มีศิลปะในการร้อยเรียงเรื่องราว มีแก่น (Theme)  ของเรื่อง มีเป้าหมายมีชั้นเชิงในการสอดแทรกข้อมูล ความรู้ทางกายภา...

มัทรานี

มัทรานี ของ ภูฉาน พันฉาย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เสนอมุมมองชีวิตที่หลากหลาย มุ่งแสดงปัญหาสังคมด้วยแนวคิดที่ลุ่มลึกและสร้างสรรค์ สื่อถึงความตั้งใจจริงของผู้เขียนที่จะให้วรรณกรรมมีบทบาทจรรโลงสังคม นอ...

ลับแลลายเมฆ

ลับแลลายเมฆ เป็นนวนิยายที่นำเสนอเรื่องผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่ร่วมสมัย เพราะเราจะได้ยินได้ฟังและได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ทางสื่อมวลชนอยู่เสมอ นวนิยายเรื่องนี้กล่าวถึงเด็...