ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จัดงานรับโล่พระราชทาน รางว อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสิน อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนัง อ่านต่อ

จำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

40

นวนิยาย

19

กวีนิพนธ์

27

รวมเรื่องสั้น

72

สารคดี

29

วรรณกรรมสำหรับเยาวชน

24

การ์ตูน

ผลการตัดสินการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

เงื่อนไขการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

บรรยากาศงาน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 18 และ ครั้งที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20