วันประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17

รอผลการตัดสิน

ผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 และเงื่อนไขการประกวดครั้งที่ 18

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17