All Posts

Archives

  • Home
  • รวมเรื่องสั้น

กลางฝูงแพะหลังหัก

“กลางฝูงแพะหลังหัก”  หนังสือรวมเรื่องสั้นของ “อุมมีสาลาม อุมาร” นอกจากจะมีความเป็นเอกภาพในด้านเนื้อหาสาระ ที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เขียนแล้ว แง่มุมที่หยิบ...

จะหลับตาลงได้อย่างไร

“จะหลับตาลงได้อย่างไร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่องของเสาวรี แต่ละเรื่องมีเนื้อหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหา คือความอยาก...

YOUNG & WILD

เรื่องเล่าทั้ง 7 เรื่อง ในหนังสือ YOUNG & WILD  ของ จิรัฏฐ์  ประเสริฐทรัพย์  มีที่มาจากเรื่องราวของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ 7 คน ที่กล้าเดินออกมาจากวิถีการดำเนินชีวิตแบบเดิมที่(น่าจะ)ราบเรียบและปลอดภัย เพ...

เรากำลังกลายพันธุ์

เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี...

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่

แผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 24 เรื่องของอภิชาติ  จันทร์แดง ที่ใช้รูปแบบของเรื่องสั้น-สั้น อย่างมีศิลปะและเปิดปลายให้ผู้อ่านขบคิดต่อ การถ่ายทอดความเป็นจริงที่หลากหลายในสังคมน...

หุ่นไล่กา

หุ่นไล่กา เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องของไพฑูรย์  ธัญญา  แต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทั้งในสังคมเมืองและในสังคมชนบท ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายคือ ...

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของนิธิ นิธิวีรกุล ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและเรียบง่าย ในด้านเนื้อหาก็มีความหลากหลายที่สื่อแสดงนัยทางสังคมอย่างคมคายและชวนคิด  แ...

บังไพรแห่งทรัพย์จำปาและเรื่องอื่น ๆ

บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของ  องค์ บรรจุน โดยผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของชาติพันธุ์  ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติ...

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง  ของ เจน จิ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่นำเสนอเรื่องราวหลายมุมของกรุงเทพมหานครอย่างมีเสน่ห์และมีชีวิตชีวา เรื่องสั้นชุดนี้ เป็นบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสาระยึดโยงกั...

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่น ๆ

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่นๆ   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่องของปะการัง ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ในครอบครัวที่มีหลายลักษณะ บางคนเป็นเด็กพิเศษที่มีโลกส่วนตัวเฉพาะ  โดยแต่ละเรื่องแ...

ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร

หนังสือรวมเรื่องสั้น  ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร ของ ปองวุฒิ  รุจิระชาคร จำนวน 12 เรื่องมีเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอหลากหลาย ทุกเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาสั้น กระชับ  โดยเล่าเรื่องที่ให้ภาพคมชัด...

PARIS IN PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น

PARIS in PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่อง ของ โชติกา ปริณายกที่ทุกเรื่องใช้กรุงปารีสเป็นฉากหลัง มีตัวละครเป็นผู้คนซึ่งกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในนครแห่งนั้น   ตัวละครและสถานที่เป็...

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา)

ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 18 เรื่อง ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตหลากหลายจากสังคมรอบตัว ด้วยมุมมองนักคิดนักเขียนผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีทั้งเรื่องสั้...

ดอก รัก

ดอก รัก  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ของ ตินกานต์ ผู้แต่งตั้งชื่อเรื่องแต่ละเรื่องเป็นชื่อดอกไม้อย่างจงใจ เพื่อให้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของผู้หญิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงกับความรักซึ่งตั้งอย...