เป็นหนังสือรวมกวีนิพนธ์หลายปีต่อเนื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านฉันทลักษณ์และสัมผัสผิดบ้าง แต่ไม่ถือว่าฉกรรจ์ สำนวนโวหารสร้างสรรค์ มีระดับคุณภาพ การสรรคำใช้พลิ้วกลมกลืน ใช้ถ้อยคำฉันทลักษณ์ ความหมายต่างๆ ลงตัว มีความเป็นหมวดหมู่ ความมีมิติ
ของกวีมองได้กว้าง ไกล ลึก ข้อที่น่าชมเชยคือ เขียนในลีลาฉบับที่หายาก โดยรวมแล้วผลงานเหนือกว่าชิ้นอื่น