การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางไปสู่อนาคต เห็นปัญหาของเมืองที่ล่มสลายจากการที่ไม่ประหยัดพลังงาน

เนื้อหาของเรื่อง แนวจินตนาการ ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนุกแฝงคุณค่าของการสร้างจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ฝีมือการวาดภาพ ลายเส้นน่ารัก ดูง่าย สนุก มีชีวิตชีวา

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง “Future” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)