All Posts

Archives

  • Home
  • กวีนิพนธ์

ลิลิตหล้ากำสรวล

1. วางรูปแบบฉันลักษณ์ถูกต้อง หลากหลาย โคลง ฉันท์ กพย์ กลอน ร่าย เหมาะกับเนื้อความ 2. เป็นงานยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 3. มีความเหมาะสมกลมกลืนในการนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในรูป...

เดินตามรอย

บทร้อยกรองจำนวนแปดสิบบทที่ถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมประเภทแทรกคติธรรมคำสอน มีความลึกซึ้ง มีคุณค่าน่าอ่านด้วยว่าถ้อยคำต่างๆ ของกวีนั้นโน้มนำไปทางการให้สติ ให้แง่คิดเตือนใจแทบทั้งสิ้น

เอมอุทัยอิ่มฟ้า

แม้จะเป็นกวีหน้าใหม่ แต่นำเสนองานได้หลากหลาย ฉันทลักษณ์ถูกต้อง ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ครบเครื่องเรื่องเสียดสี ชิ้นเชิงมีเสน่ห์

ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ

ผู้ประพันธ์เป็นมือกลอนเก่า ลีลาการเขียนดี ลงตัว

การพังทลายของทางช้างเผือก

ผู้ประพันธ์มีความช่ำของในการประพันธ์กลอน ลีลาลงตัว คำกลอนโดนใจ ไม่เน้นสัมผัสใน แต่เน้นสัมผัสใจ มีวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ น่าสนใจ สะท้อนสภาวการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบมา

ปลายทางของเขาทั้งหลาย

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาโดดเด่น  เกี่ยวกับเรื่องสำคัญของสังคม  เช่น  มรดกของแผ่นดินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาและทรัพยากร  เรื่องของศาสนาในระดับปรัชญา  และแก่นพุทธธรรม  เรื่องของคติความเชื่ออันมี...

การลุกไหม้ของ ความมืด

การลุกไหม้ของความมืด เป็นรวมบทกวีที่เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องราววิกฤตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา อันเป็นปัญหาฉกาจฉกรรจ์ที่ยังดำเนินอยู่จนวันนี้ กวีได้สะท้อนถึงเรื่องราวความสูญเสียของทั้งสองฝ่า...

นรกของเรา ?

“นรกของเรา?” ของนายทิวา เป็นผลงานรวมบันทึกแห่งยุคสมัยที่ว่าด้วยสถานการณ์การเมือง เนื้อหาจึงค่อนข้างสด ทันสมัย ทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม รู้สึกคล้อยตาม ด้านความคิดและมุมมองก็ท้าทายดี มีความแหลมคมพอสมควร...

ดวงดาวที่มีชื่อว่าเด็กเด็ก

“ดวงดาวที่มีชื่อว่าเด็กเด็ก” ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นบทกวีที่น่ารัก งดงาม ผู้เขียนได้พูดถึงความบริสุทธิ์  ซื่อ ใส ไร้เดียงสาของเด็ก-ลูกน้อย ซึ่งดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเล็ก ๆ...

ค่ำคืนที่โลกยังโศกเศร้า

“ค่ำคืนที่โลกยังโศกเศร้า” ของ “กอนกูย” เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย ครอบคลุมถึงเรื่องราวชีวิต สังคม การเมือง ฯลฯ โดยสื่อสารผ่านอารมณ์กวี เป็นอารมณ์ที่โศกเศร้าหดหู่ในชะตากรรม คล้ายจะตั้งคำถามให้ช่วยกันตรองว...

รอยนฤมิต

“รอยนฤมิต” ของอชันตะ มีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม โลก    ความรัก มีความจัดเจนในการใช้ภาษา เสมือนมีคลังแห่งถ้อยคำ สามารถนำมาเรียงร้อยรับใช้เนื้อหาได้อย่างลงตัว แม้ว่าในบางบทดูเหมือนผู้เขียนจงใจ ‘เล่นคำ...

ระเบียงตะวัน

“ระเบียงตะวัน” ของสุขุมพจน์ คำสุขุม โดยภาพรวมผู้เขียนเสนอเรื่องราวอดีต ที่เป็น ‘ร่องรอยการพบ-พรากของชีวิต’ อ่านแล้วทำให้หวนระลึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชน...

ลมมลายู

“ลมมลายู” ของวิสุทธิ์ ขาวเนียม  เป็นผลงานรวมกวีที่เขียนถึงเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทั้งเล่ม โดยเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่บทที่ 1-45 แม้เรื่องราวจะไม่เรียงตามลักษณะการเดินเรื่อง เปรียบเสมือน...

หนทางและที่พักพิง พืชพันธุ์แห่งพุทธะในท้องทุ่ง มโนทัศน์กวีนิพนธ์

“หนทางและที่พักพิง” ของอังคาร จันทาทิพย์ ถือเป็น ‘พืชพันธุ์แห่งพุทธะในท้องทุ่งมโนทัศน์กวีนิพนธ์’ ดังที่นิยามไว้บนปก จริงอยู่…การเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ใคร ๆ เขาทำมานักต่อนักแ...

โลกกลางแสงแดด

“โลกกลางแสงแดด”  ของโกสินทร์  ขาวงาม ว่าด้วยความธรรมดาของชีวิต สังเกตสังกาชีวิตผู้คน และความเป็นไปของสังคม รวมทั้งการหวนหาอดีต และความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ได้...

ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ

“ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ”  ของ “กอนกูย”  เป็นผลงานสะท้อนปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และครอบคลุมถึงวิถีชีวิต (ต้องสู้) ของคนธรรมดาสามัญ เนื้อหามีความหลากหลาย นั่นหมายรวมถึงความรัก ความฝันด้วย โดยผู้เขี...

โลกหมุนเร็วกว่าเดิม

เป็นกวีนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมสุดในยุคนี้ก็ว่าได้ เพราะมีทั้งเรื่องแนวคิด และฝีมือในการเขียน โดยเฉพาะศิลปะของกาพย์กลอน เรื่องราวของวันหนึ่งของคน ๆ หนึ่งในเมืองใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้เขียนได้ทำให้เห็นม...

พงศาวดารพิภพ

“พงศาวดารพิภพ” ของ ธีรภัทร เจริญสุข เป็นผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นฝีมือของคนเขียนบทกวีรุ่นใหม่                    ที่สามารถสืบทอดขนบการประพันธ์ที่มีท่วงทำนองแบบโบราณได้เป็นอย่างดี ผู้เขียนสามารถใช้ฉันทลัก...

บ้านประชาธิปไตย

“บ้านประชาธิปไตย”  ของ วิชัย โถสุวรรณจินดา ผลงานสะท้อนสังคม-การเมือง ของนักกลอนอาวุโส          มากด้วยประสบการณ์ ผู้ย้อนวันเวลากลับมาสร้างสรรค์ผลงานครั้งใหม่ ความคมคายในกลวิธีการประพันธ์จึงยังปรากฏให้...

ทอรักถักโลก

“ทอรักถักโลก” ของ วรภ วรภา แสดงให้เห็นเชิงกลอนที่ช่ำชอง พลิกพลิ้วลีลาภาษาได้อย่างน่าตื่นใจ ผู้เขียนได้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อย่างชวนคิด สาม...

ทิวทัศน์ของความคิดถึง

รวมบทกวี ทิวทัศน์ของความคิดถึง ของ โกสินทร์  ขาวงาม  ผู้ประพันธ์เรียกผลงานเรื่องนี้ว่า เป็น “แสงเงาของจิตรกร  สีสันของจินตกวี”  ผู้ประพันธ์ผสานกลวิธีทางจิตรกรรมกับการนำเสนอทางวรรณศิลป์เนื้อหาเป็นวิถีช...

เหมือนหนึ่งมนุษย์มีเลือด คนละสี

รวมกวีนิพนธ์ เหมือนหนึ่งมนุษย์มีเลือดคนละสี ของ ธาร ธรรมโฆษณ์ นำเสนอเรื่องราวของมนุษยโลกที่มีความขัดแย้งเข่นฆ่ากันนำไปสู่สงครามด้วยมายาคติที่เห็นว่าเป็นวีรกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยร่วมสมัยที่ม...

มรสุมประเทศนี้ยังยาวนาน

มรสุมประเทศนี้ยังยาวนาน รวมบทกวีร่วมสมัย: ท่ามกลางมรสุมที่พัดผ่านคาบสมุทรโบราณ ของ วิสุทธิ์            ขาวเนียม นำเสนอภาพของสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนภาคใต้ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมือง  ...

ในความไหวนิ่งงัน

รวมบทกวีบันทึกปัจจุบันสมัย ในความไหวนิ่งงัน ของ “นายทิวา”  เป็นกวีนิพนธ์ผู้ประพันธ์บันทึกเหตุการณ์ของสังคมไทยร่วมสมัยที่มีความขัดแย้งทางการเมือง  นักการเมืองการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  แบ่งสีแบ่งกลุ่มตามความค...

ประเทศของเราและเรื่องเล่าหลายๆ เรื่อง

ประเทศของเรา และเรื่องเล่าหลาย ๆ เรื่อง ของอภิชาติ จันทร์แดง เป็นรวมบทกวีที่นำเสนอเรื่องราวของสังคมไทยร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ  เช่น สื่อและข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คน สถานการณ์ความรุนแรงทั้งในเม...

มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ

มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ ของ บัญชา อ่อนดี เป็นผลงานที่นำเสนอสังคมไทยร่วมสมัย ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายแตกต่างทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง และความเปลี่ยนแปลง...

ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต

ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นรวมบทกวีที่นำเสนอภาพของสังคมอีสานในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกระดับ ทั้งระดับสังคมโดยรวมและระดับวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคล นโยบายของภาครัฐที่ยังคน...

อุ้มลูกโอบโลก

อุ้มลูกโอบโลก ของ กอนกูย  รวมบทกวีฉันทลักษณ์ที่มีเนื้อหาหลากหลายชวนอ่าน แบ่งเป็น 4 ภาค คือ หม่นเมืองสมัยไกลสมาน, คุ้งหนาวร้าวนานกาลครั้งหนึ่ง, กรุ่นดินกลิ่นฟางยังตราตรึง, โลกรำพึงฝากฝันนิรันดร เนื้อหา...

โลกแห่งรัก

โลกแห่งความรัก ของ  กานติ ณ ศรัทธา  เป็นกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์แนวขนบ แม้เนื้อหาจะว่าด้วยความรัก แต่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงความรักหลายรูปแบบ ด้วยจังหวะลีลากลอนที่พลิ้วไหว จึงไม่ทำให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ  หลายชิ้...