ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง  เป็นสารคดีที่ผู้เขียนทุ่มเทหาข้อมูลผ่านชีวิตจริงของผู้คน สะท้อนด้านมืดของความรุนแรงในสังคม ให้ข้อมูลเชิงลึกจนแทบไม่น่าเชื่อว่าด้านมืดของสังคมไทยจะโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้ ผู้เขียนมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการเสนอปัญหาได้อย่างแนบเนียน ชวนอ่าน เจาะลึกถึงแก่นของปัญหาที่ถูกปกปิดครอบงำไว้ด้วยความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความรัก ความกลัว ความละอาย ซึ่งบั่นทอนศักยภาพความเป็นคน

แต่ในเวลาเดียวกัน ก็เป็นหนังสือที่พูดถึงวิธีแก้ปัญหาความรุนแรงและด้านมืดเหล่านี้ เพื่อดึงเหยื่อออกมาจากความรุนแรงต่าง ๆ ด้วย โดยมีคุณค่าทางภาษา วรรณศิลป์ มีลีลาการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการจึงมีมติให้ ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง ของ อรสม สุทธิสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี (ทั่วไป) ประจำปีพุทธศักราช 2562