บรรยายปรัชญาชีวิตแทรกธรรมะ ด้วยลีลาที่ประสานความขัดแย้งเป็นสัจธรรมที่ผู้เขียนได้ประสบในชีวิตของตนเองมานานนับสิบปี ก่อนจะกลั่นกรองออกมาเป็นข้อเขียนพัฒนาลีลาพิเศษที่แสดงความคิดได้น่าอ่าน เห็นธรรมในโลก(ย์) เห็นธรรมในการต่อสู้ชีวิตของคนที่เคย “ประสบความสำร็จ”แต่ชีวิตผกผัน แล้วต้องกลับมาดิ้นรนทำมาหากินปะติดปะต่อชีวิตขึ้นมาใหม่ สำนวนภาษาสละสลวย เล่าเรื่องชีวิตสะท้อนปรัชญาได้อย่างกลมกลืน
ชวนติดตาม