ผลรางวัล

รางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น

  • Home
  • รางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น

การเวกครวญ

การเวกครวญ กวีนิพนธ์ของ พันดา  ธรรมดา  เป็นรวมบทกวีที่แต่งด้วยคำประพันธ์ที่ผู้แต่งเรียกว่า “กลอนด้น” หมายถึงกลอนที่ใช้ในการขับโนราหรือการเล่นหนังตะลุง เป็นกลอนแปดที่ไม่ได้เคร่งครัดจังหวะและสัมผัสในแบบ...

ดอย ฟ้า นา เเม่

“ดอย ฟ้า นา แม่” กวีนิพนธ์ของ “วิลักษณ์ ศรีป่าซาง” เนื้อหาเข้มข้นด้วย บรรยากาศเมืองเหนือ อันประกอบไปด้วยความเป็น “คนเมือง” ที่ยัง “อู้กำเมือง” ด้วยความ ภูมิใจ เปี่ยมด้วยบรรยากาศ แสง สี เสียง ประเพณี ท...