All Posts

Archives

  • Home
  • แสดงความยินดีแก่นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 โดยเชิญตัวแทนนักเขียนนักวาด...