All Posts

Archives

  • Home
  • เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

“ซีพี ออลล์” จัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชั...

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 โดยเชิญตัวแทนนักเขียนนักวาด...

ซีพี ออลล์ จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 โดยมีผลงานวรรณกรรมได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 23 ผลงาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมก...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทรวมเรื่องสั้น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ ร...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทนวนิยาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 5 ผลงา...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทกวีนิพนธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทสารคดี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผ...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผ...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผ...