บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือสารคดี (ทั่วไป) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 10 ผลงาน

ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทสารคดี (ทั่วไป) มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 77 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือสารคดี (ทั่วไป) 10 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. ความสุขของเด็กสมาธิสั้น โดย นักเขียนผีเสื้อเด็ก ๆ หมายเลข ๑๓
2. จะไม่ทิ้งใคร ไว้บนเตียง โดย ปกาศิต แมนไทยสงค์
3. เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power โดย ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ
4. มันนิซาไก คนป่าแห่งเขาบรรทัด โดย บุหลัน รันตี
5. รู รัง เรือน โดย ยรรยง บุญ-หลง
6. สำเร็จแน่ แค่อัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิต โดย นายแพทย์ชาติชาย พฤกษาพงษ์
7. หญิงร้าย โดย วรธิภา สัตยานุศักดิ์กุล
8. ให้ความหวังนำทางเรา โดย แพน พงศ์พนรัตน์
9. อย่าด่าอินเดีย โดย อินทรชัย พาณิชกุล
10. My Chefs โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดได้ที่ www.csrcpall.com หรือเฟซบุ๊ค : เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด