บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทนวนิยาย มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 29 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือนวนิยาย 7 เล่มผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง โดย นทธี ศศิวิมล
2. ชีวิตดีขึ้นง่าย ๆ แค่รักเธอครั้งเดียว โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร
3. ไต้ก๋ง โดย ประชาคม ลุนาชัย
4. ฝูงนกอพยพ โดย เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
5. เลือดข้นคนจาง โดย ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
6. อยากให้เธอมองเห็นเส้นขอบฟ้า โดย ปะการัง
7. The Boy Who Never Grows เด็กไม่รู้จักโต (Hard Cover Edition) โดย เจนมานะ

 

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ศกนี้