บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 5 ผลงาน

ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทนวนิยาย จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือนวนิยาย 5 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังต่อไปนี้

1. ดวงดาวเป็นของฟ้า โดย อุเทน พรมแดง

2. แด่ความคิดถึง โดย ทนุธรรม

3. หากข้ามคืนนี้ หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อน โดย รมณ กมลนาวิน

4. อารียา เมตายา โดย ธาตรี โภควนิช

5. โอปปาติกะอำพราง โดย นายพินต้า

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้