บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 7 ผลงาน

โดยในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 29 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการมีมติให้หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 7 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร
โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป โดย วงเวลา
เจ้าปลาสายรุ้ง โดย วรรณมันตา
ญิฮาดในรัฐอิสลาม โดย สามารถ ทองเฝือ
ปอมีเด็กประหลาด โดย อัชฌาฐิณี
มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3) โดย สุมาลี
เหมือนหั่นหัวหอม โดย สองขา