บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 5 ผลงาน

ในปี 2565 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน สำหรับประเภทรวมเรื่องสั้นมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น 5 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

1. บ้านที่กลับไม่ได้ โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา

2. รักแล้งเดือนห้า โดย จเด็จ กำจรเดช

3. ลาไล โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร

4. สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง โดย รมณ กมลนาวิน

5. Family Comes First ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานท์

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ศกนี้