บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือสารคดี (ทั่วไป) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน

ในปี 2565 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน สำหรับประเภทสารคดี (ทั่วไป) มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 63 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือประเภทสารคดี (ทั่วไป) 7 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

1. หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง โดย ชานันท์ ยอดหงษ์

2. มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ โดย กิตติศักดิ์ คงคา (นายพินต้า)

3. รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด โดย แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย

4. ส่องลายคราม สืบหาจีนกรุงศรีฯ โดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

5. 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์

6. NOSE NOTE บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูก ฝนตกข้างบ้าน ถึงจักรวาลอันไกลโพ้น โดย กันต์นที นีระพล

7. WORLD WAR TOOLS สงครามโลกในสิ่งของ โดย มนสิชา รุ่งชวาลนนท์

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ศกนี้