บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 8 ผลงาน

ในปี 2565 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน สำหรับประเภทนวนิยายมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 37 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือนวนิยาย 8 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

1. คนจรดาบ โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

2. จวบจนสิ้นแสงแดงดาว โดย กิตติศักดิ์ คงคา

3. ดำดิ่งสู่เบื้องบน โดย วัฒน์ ยวงแก้ว

4. เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี โดย ศิริวร แก้วกาญจน์

5. ภูเขาน้ำตา โดย อนุสรณ์ มาราสา

6. รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู โดย สุมาตร ภูลายยาว

7. วินาทีไร้น้ำหนัก โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

8. สุสานสยาม โดย ปราปต์

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ศกนี้