บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือสารคดีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ ในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ ประเภทสารคดีมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 72 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือสารคดี 14 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

1. Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา และโลกาภิวัตน์แรกในสยาม – อุษาคเนย์ โดย กำพล จำปาพันธ์

2. I draw & travel Vol.1 “Meet Locals in India” และ I draw & travel Vol.1.1 “Serendipity” บังเอิญโชคดีที่ได้พบ โดย รงรอง หัสรังค์

3. Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล โดย นิ้วกลม

4. กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม โดย กุสุมา รักษมณี

5. เขตคลองมองเมือง โดย บัณฑิต จุลาสัย และ รัชดา โชติพานิช

6. ควอนตัม จากแมวพิศวง… สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

7. ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ โดย ปริวัฒน์ จันทร

8. ปฏิวัติที่ปลายลิ้น โดย ชาติชาย มุกสง

9. ประวัติศาสตร์จีนหลังเหมา โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ และวาสนา วงศ์สุรวัฒน์

10. ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS โดย ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

11. แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์ โดย ชลจร จันทรนาวี

12. แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM โดย เอนก นาวิกมูล

13. ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง

14. เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย โดย นักรบ มูลมานัส

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะทยอยประกาศรายชื่อหนังสือที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ภายในเดือนกรกฎาคม และจะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ศกนี้