เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินทุกประเภทเกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งในปีนี้มีผลงานวรรณกรรมได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 23 ผลงาน

ในการนี้ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขานุการกรรมการกิตติศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการกิตติมศักดิ์  คณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ  และมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และนายกสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 18 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์,  การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ สนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 23 รางวัล และหนังสือแนะนำ 3 ผลงาน จากผลงานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 191 ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มี 5 ประเภท คือ การ์ตูน รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์

สำหรับผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 มีดังนี้

ทั้งนี้ ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ เรื่อง ประเทศในเขาวงกต โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ สำนักพิมพ์ผจญภัย และเรื่อง เรื่องจริงจริง ในโลกลวงลวง โดย วรภ วรภา สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง หัวใจป่า โดย พล พิมพ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลเสริมสร้างกำลังใจ เรื่อง ฮ่วงเฮ้า โดย คำเมือง ราวะรินทร์ สาระฅนสำนักพิมพ์

ประเภทการ์ตูน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง LOST & FOUND โดย manasawii และ 19.04 สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง My Playlist โดย มุนินฺ สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การเดินทางของบรรณาธิการ โดย ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี (บ.ก.ซัน) บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด

ประเภทนวนิยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หากข้ามคืนนี้ หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อน โดย รมณ กมลนาวิน สำนักพิมพ์ RamonaSays Publisher (2020), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แด่ความคิดถึง โดย ทนุธรรม สำนักพิมพ์ปลาคาร์ป

ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่อง คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ โดย จเด็จ กำจรเดช ผจญภัยสำนักพิมพ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง โดย ตินกานต์ สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง บินไปเหนือสะพานข้ามดาว โดย ประชาคม ลุนาชัย สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง BECOMING A BUTTERFLY การเดินทางของผีเสื้อหลากสี โดย เมริษา ยอดมณฑป  สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง แมววัด โดย ยูโตะ ฟุคะยะ  สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เรื่อง ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม โดย เอกอรุณ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

สำหรับ ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล โดย สุกัญญา หาญตระกูล สำนักพิมพ์สารคดี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ให้โลกทั้งหลายเขาลือ  : “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯ โดย ศรัณย์ ทองปาน สำนักพิมพ์สารคดี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ทักษะความสุข โดย นิ้วกลม สำนักพิมพ์คู้บ (KOOB) ขณะที่ หนังสือแนะนำในปีนี้ มี 3 เล่ม ได้แก่ เรื่องจากศึกษาบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, เรื่อง โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก โดย วีรพร นิติประภา สำนักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์, เรื่อง ERASMUS GENERATION โดย พชร สูงเด่น  สำนักพิมพ์แซลมอน

ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สถานกาลบังคับ โดย  ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ เรื่อง เพลงรักจากตักแม่ โดย  วัชระ บุญทานัง และเรื่อง หมอกสางม่าน โดย นนทพัทธ์ หิรัญเรือง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แผนแผ่นพ่างเมืองแมน โดย ปรัชญา พวงเพ็ชร  และรางวัลเสริมสร้างกำลังใจ เรื่อง พิชิตโควิดด้วยจิตกวี โดย ด.ญ.รินรัก แซ่โค้ว สถาบันไทยปัญญ์สุข

 

สำหรับผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ทั้ง 4 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่ พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ  2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน รางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

สำหรับงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ศกนี้ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดงานโดยจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากภาครัฐอีกครั้งหนึ่ง อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดได้ที่ https://www.csrcpall.com หรือทางเฟซบุ๊คเซเว่นบุ๊คอวอร์ด