คำนิยม

การเล่าเรื่องด้วยภาพ มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับเนื้อเรื่อง มีการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการติดตามเรื่องและปมปริศนา

เนื้อหาของเรื่อง วางโครงเรื่องแสดงให้เห็นด้านมืดของปุถุชน เรื่องราวสะท้อนปัญหาสังคมปัจจุบัน การเขียนภาพและเรื่อง สะท้อนออกมาในแนวเหนือจริง เพื่อให้เรื่องน่าสนใจ ตื่นเต้น ชวนติดตาม อาจดูรุนแรงก้าวร้าวไปบ้าง แต่ก็สอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งแฝงสาระให้คิดถึงความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นในตัวตนของคน เมื่อใดที่เปิดเผยธาตุแท้ออกมา ก็จะเห็นกิเลสดิบ ๆชัดเจน

ฝีมือวาดภาพ มีคุณภาพครบถ้วน สามารถบอกเล่าอุปนิสัยจิตใจของตัวละครจากบุคลิกลักษณะภายนอก กล้ากำหนดมุมภาพ ลักษณะภาพอย่างอิสระ

คุณค่า สะท้อนปัญหาที่สังคมมักจะมองข้าม กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความลึกซึ้งเชิงปรัชญา

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง MY MANIA 3 (รวมเรื่องสั้นจิตหลุด) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2554