เมื่อเราต้องเผชิญกับมหันตภัยโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของชาวโลกรวมทั้งเยาวชนที่ต้องออกมารณรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้คนบนโลกและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันตระหนักและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับสภาวะ “โลกร้อน” ทั้งสาเหตุและภัยที่คุกคามผ่านรูปแบบลายเส้นการ์ตูนที่สนุกสนาน มีการผสมผสานความรู้ในเชิงวิชาการและจินตนาการเป็นการ์ตูนที่จูงใจให้ตระหนักถึงภัยจากสภาวะ “โลกร้อน” และเรียกร้องให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ควบคุมและลดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หยุดการตัดไม้ทำลายป่า เลิกใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ฯลฯ ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะฟื้นฟูธรรมชาติและโลกของเรา

ผู้เขียนและทีมงานผู้จัดทำหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ เน้นและย้ำให้มองและคิดอย่างจริงจังกับวิกฤตินี้ ดังข้อความท่อนหนึ่งซึ่งสรุปไว้ท้ายเล่มว่า

“มนุษยชาติไม่เคยถูกกดดันให้ยื้อยุดกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงและน่ากลัวเช่นนี้มาก่อน ถ้าเราไม่ลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีเพื่อหยุดสภาวะโลกร้อน อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ โลกของเรามีเพียงใบเดียว หากทุกสิ่งทุกอย่างสายเกินที่จะแก้ไข โลกของเราจะหายไป ถึงเวลาแล้วล่ะ ที่เราทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อปกป้อง “โลกของเรา”