วางรูปแบบนิยายภาพได้ดี การแสดงอารมณ์ของตัวละครดีมีความต่อเนื่องของตัวละคร