รวมบทกวี ในชายคามาตุภูมิเรา โดย ชาตรี อรุณพัด  มีเนื้อหาสะท้อนภาพความอบอุ่น สายใยในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติและชนบทที่ถึงแม้มีความขัดสน ขาดแคลนและปัญหาความสงบสุขในบางพื้นที่ แต่ก็เป็นต้นทุนแห่งความรู้สึกภายในให้เกิดความหวังและคะนึงหา

นอกจากนี้  ในชายคามาตุภูมิเรา ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากแรงกระเพื่อมของการพัฒนา ขณะเดียวกันความเป็นสังคมชายขอบยังมีเรื่องราวของตนเองที่แนบชิดกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ ซึ่งควรค่าแก่การจดจำ ทั้งยังเป็นที่หวัง และเป็นที่พักปลายทางอย่างอบอุ่นของชีวิต

ดังนั้น ในชายคามาตุภูมิเรา ของ ชาตรี อรุณพัด  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561