ใต้แสงธูป เป็นหนังสือการ์ตูนที่ผู้เขียนมีความกล้า  มีอิสระในการนำเสนอแต่ไม่นอกกรอบรูปแบบนิยายภาพ    มีฝีมือทักษะในการลำดับภาพอย่างต่อเนื่อง  เขียนภาพได้ประณีตละเอียดสวยงาม ลายเส้นทันสมัยมีน้ำหนักมีมิติเก็บรายละเอียดได้ดี การจัดองค์ประกอบของช่องการ์ตูนและลำดับภาพดูมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจและชวนติดตาม  โดยให้ภาพแสดงการเล่าเรื่องมากกว่าคำบรรยาย การสร้างภาพประสานกับเรื่องได้อย่างดี  มีอารมณ์บุคลิกกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องมีการลำดับเรื่องดี บทต่อบทตอนต่อตอนของเรื่องดี เค้าโครงเรื่องบอกเล่าความสัมพันธ์ของหญิงสาวกับวิญญาณในมิติร่วมสมัย โดยใช้วิญญาณเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ที่บอกเล่าแก่นแท้ของคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีความกล้า ความกลัว ความเชื่อ ความเหงา ความต้องการเพื่อนในมุมมองโลกแง่ดี ผู้เขียนได้จินตนาการภาพน่าสนใจและน่าติดตาม

ใต้แสงธูป ให้คุณค่า สะท้อนแง่คิดความเชื่อด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิญญาณในมิติร่วมสมัย การจัดรูปเล่มและองค์ประกอบของภาพโดดเด่นสื่อสารได้ดีมีคุณค่า จึงสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน)