โลกแห่งความรัก ของ  กานติ ณ ศรัทธา  เป็นกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์แนวขนบ แม้เนื้อหาจะว่าด้วยความรัก แต่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงความรักหลายรูปแบบ ด้วยจังหวะลีลากลอนที่พลิ้วไหว จึงไม่ทำให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ  หลายชิ้นงานยังโยงไปถึงความรักเพื่อนมนุษย์ รักธรรมชาติ รักโลก ในขณะที่บางชิ้นก็แฝงด้วยสัจธรรม และปรัชญาชีวิตอย่างมีชั้นเชิง ผู้อ่านสามารถซึมซับได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้