ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน การพลัดพรากนำมาซึ่งความทุกข์  สติจะทำให้ตระหนักรู้ในที่สุดว่าทั้งหมดทั้งมวล มิได้มีตัวตน

วงเวลา ผู้ประพันธ์เรื่อง โคโค่กับนกฟินิกซ์ที่หายไป ได้วางโครงเรื่อง โดยสร้างตัวละคร กำหนดฉาก เวลาและสถานที่ อธิบายแนวคิดในเชิงปรัชญาข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจว่ามาจากความคิด ความรู้สึกที่ยึดติดกับอดีตและความวิตกกังวลถึงอนาคต  การมีสติรู้เท่าทันปัจจุบัน นำไปสู่ความเบิกบานจากการตื่นรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน แต่มิอาจถือมั่นให้เป็นตัวตนได้

มูมู คือนกฟินิกซ์ เพื่อนรักของโคโค่ ที่เถ้าถ่านจากการเผาไหม้ตัวเองปลิวกระจายหายไป  เพื่อให้เสียงเพลงอันไพเราะที่นกฟินิกซ์ขับขานทุกเช้า อันทำให้เหล่าสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งวันนี้กลับมามีความสุข เหล่าสัตว์ทั้งหลายเอาใจช่วยให้โคโค่ออกตามหามูมู การตามหาเริ่มจากดินแดนแห่งเมื่อวาน ตามคำแนะนำของผู้เฒ่านกฮูก โคโค่ได้ช่วยให้แพนด้าที่ยึดติดกับความแปลกแยกจากเผ่าพันธุ์ยอมรับหนทางที่ตนเลือก เมื่อเดินทางไปตามหามูมูต่อในดินแดนแห่งพรุ่งนี้ โคโค่ช่วยให้ดักแด้ที่ไม่ยอมออกจากเปลือกที่ห่อหุ้มคลายกังวล เปลี่ยนแปลงเป็นผีเสื้อที่สวยงามและโบยบินอย่างเป็นอิสระ

แม้การตามหานกฟินิกซ์ในดินแดนแห่งเมื่อวานและพรุ่งนี้จะล้มเหลว โคโค่ได้เรียนรู้จากกับดักทางความคิดของแพนด้าและดักแด้ว่าความยึดติดกับอดีตและความวิตกต่ออนาคตทำให้เกิดความทุกข์   อีกทั้งคำแนะนำจากผู้รู้ใช่จะแก้ปัญหาได้เสมอไป  โคโค่จึงประมวลความคิดต่อไปว่าหากสรรพสิ่งเบิกบานได้เพราะเสียงเพลงจากนกฟินิกซ์  ก็ย่อมนำเสียงเพลงจากนกฟินิกซ์กลับมาได้เช่นกัน แทนที่จะออกตามหานกฟินิกซ์มูมูด้วยใจเป็นทุกข์ โคโค่จึงกลับมารับฟัง คลายทุกข์ให้สรรพสัตว์ดังที่เธอได้ทำให้กับแพนด้าและดักแด้  เธอใช้เวลานานกว่าจะทำให้บรรดาสัตว์ค่อย ๆ แช่มชื่นขึ้น แต่มูมูก็ยังไม่กลับมา ในที่สุดเมื่อโคโค่ มองเห็นความงามของปัจจุบันด้วยใจที่เป็นสุขทำให้เธอเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า สรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งมวลต่างพึ่งพาอาศัยไม่อาจแยกขาดจากกัน ทุกสิ่งมีความสุขได้เพราะไม่ได้แบ่งแยกเป็นเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้  นกฟินิกซ์ไม่ได้จากไปไหน และไม่ได้มาจากที่ใด  ด้วยความตระหนักรู้นี้ มูมูนกฟินิกซ์ในเรื่องจึงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเพลงอันไพเราะ

สาระของเรื่อง โคโค่กับนกฟินิกซ์ที่หายไป จึงมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ถึงความทุกข์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความคิดและความรู้สึก การพินิจความทุกข์ให้ถ่องแท้นำไปสู่การหยั่งรู้ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียว การให้ความสำคัญกับปัจจุบันคือความสุขที่แท้หรือกล่าวได้ว่าคือความเบิกบานจากการตื่นรู้นั่นเอง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป ของ วงเวลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖