ผู้เขียนพาไปรู้จักคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านความเรียงเชิงลึกที่ได้มาจากประสบการณ์จริงว่าด้วยคนหลากประเภทในญี่ปุ่น แต่ละกลุ่มมีชื่อและอัตลักษณ์ไม่เหมือนกัน ยากที่คนไทยทั่วไปผู้ไม่ได้ไปสัมผัสญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งจะมองเห็นและเข้าใจ นำเสนอผ่านสำนวนภาษาเป็นกันเองและสนุก ทว่าเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าทึ่ง