เรื่องราวชีวิตวัฒนธรรมของสังคมชนบทไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่อย่างน้อยผู้อ่านที่เป็นยาวชนก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่อบอุ่นเป็นมิตร เรียบง่ายและมีสันติสุข