เรื่องสนุกๆ ของชีวิตนักศึกษา บรรยายเรื่องดี ใช้เทคนิคเหมือนภาพวาด ภาษาสละสลวย หลากรสอารมณ์ หมาะแก่ผู้อ่านวัยรุ่น