มีศิลปะในการเล่าเรื่องการเดินทางในต่างแดนของตนเอง ด้วยภาษาสำนวนสละสลวยแต่แฝงด้วยลีลาประชดประเทียดพองามทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนติดตามผู้เขียนไปเรียนรู้ชีวิตในมหานครชื่อดังของโลกโดยไม่รู้ตัว