เป็นนวนิยายชีวิตครอบครัว สื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ลึกเป็นธรรมชาติมีความสมจริง มีความแยบยลในการนำเรื่องจากจุดเล็ก ๆ มาขยายเป็นภาพใหญ่ได้อย่างน่าสนใจด้วยภาษาที่เข้มข้น มีสีสันจัดจ้าน โดยเฉพาะบทสนทนา

no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ผู้แต่ง:
ประเภทหนังสือ: