เป็นนวนิยายแนวอนุรักษ์ ปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ให้คิดถึงว่าป่านั้นเอื้อประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิต ให้ภาพกรรุกรานของมนุษย์ที่มีวิสัยทัศน์แคบ เห็นแก่ตัว และให้เห็นความพยายามที่จะป้องกัตนเองของป่า ด้วยวิธีการนำเสนอที่กลมกลืน

no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ผู้แต่ง:
ประเภทหนังสือ: