นำเสนอเรื่อง ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี ความคิดสร้างสรรค์ดี แม้วิธีการเล่าเรื่องจะดูเรียบไปนิด แต่ข้อมูลละเอียดดีมาก เสริมเรื่องราวด้วยเกร็ดความรู้ที่ footnote เป็นเชิงอรรถ ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวในแต่ละหน้าได้ดีขึ้น