เป็นนวนิยายชีวิตรักให้แง่คิดด้านคุณธรรม การใช้ชีวิตร่วมกันของแต่ละคนที่มีความต่างและขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกที่ดีในการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ให้ความเพลิดเพลิน มีการนำเสนอชวนให้ติดตาม