เล่าเรื่องทศชาติอย่างมีลีลา กระขับน่าสนใจ มีภาพประกอบจากผนังโบสถ์ทั่วประเทศเล่าเรื่องด้วยรูปแบบจดหมายคุยกับ “น้ำริน” จูงคนรุ่นใหม่ให้สัมผัสทศชาติได้อย่างนุ่มนวลส่งเสริมข้อคำนึงเชิงคุณธรรมในสถานการณ์ร่วมสมัย มีความประณีตในการทำงานสูงมากทั้งตัวหนังสือการออกแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของหนังสือประเภสารคดี เชิงปรัชญาและศาสนา