เป็นสารคดีบันทึกการเดินทางของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ทว่าไม่ได้นำเอาการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นเป็นเป้าหมายของการเล่าเรื่อง เป้าหมายของการเดินทางในหนังสือเล่มนี้อยู่ภายใน คือการเข้าใจความหมายของชีวิตของผู้เขียน โดยใช้ภาษาที่งดงาม ผสานไปกับความรู้ ข้อสังเกตที่ละเอียดอ่อน และข้อมูลสนับสนุนที่ประกอบเข้ากันอย่างลงตัว