เรื่องเด็กกับโรงเรียน มีปริศนาให้หาคำตอบ ชวนให้ติดตามอ่าน สร้างตัวละครได้น่ารักสมวัย ภาษาและภาพประกอบเหมาะกับเรื่อง