เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่องซึ่งสะท้อนความคิด  อารมณ์ และความต้องการของวัยรุ่น    มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสีย  ความเปลี่ยนแปลงร้ายแรงในชีวิต   การพลัดพราก   อุดมการณ์กับการศึกษา   และความต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจของครอบครัวและสังคม   ผู้แต่งเสนอแนวคิดที่น่าสนใจสอดแทรกข้อมูลความรู้เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างดี