“ขบวนการหนังสติ๊ก”  เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชนบท 4 คนในช่วงปิดเทอม โดยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนในเมือง ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่รวมทั้งได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อการผลิตสินค้า เรียนรู้เรื่องการขาย เรื่องมิตรภาพ การอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจมนุษย์ และยังมีการผจญภัยในเชิงสายลับนักสืบผสมผสานด้วย การดำเนินเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม และให้วิธีคิดแก่เยาวชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ