กระต่ายในพระจันทร์ กล่าวถึงสุดาหญิงสาวชาวเกาะสมุยผู้ไปเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่ยังมีความรักความผูกพันกับถิ่นกำเนิด  เนื้อเรื่องบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ  การดำเนินชีวิตของชาวเกาะสมุยและความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นตามยุคสมัย

สุดากลับมาเกาะสมุยขณะที่มีความผิดหวังในชีวิต  เธอคิดถึงอดีตเมื่อเห็นธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านความคิดคำนึงถึงคำบอกเล่าของพ่อและจากความทรงจำ  เธอมักจะเปรียบเทียบธรรมชาติกับความคิดของตน  ตั้งคำถาม หาคำตอบ จนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและยอมรับได้ เสมือนการมองเห็นแสงจันทร์และกระต่ายในพระจันทร์

หนังสือเรื่องกระต่ายในพระจันทร์มีการนำเสนอเนื้อหาและความคิดโดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย สละสลวย ชวนอ่าน

ดังนั้น กระต่ายในพระจันทร์ ของ แพน  พงศ์พนรัตน์ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2560