บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 4 ผลงาน

ในปี 2565 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 19 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน สำหรับประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 25 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 4 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

1. เจ้าหนูผู้พิทักษ์แห่งเกาะลิบง โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร

2. ด.ช. ตุ้ม โดย สุรศักดิ์ กฤษณมิษ

3. เด็กชายในกองขยะ โดย วรรณมันตา

4. มามุดโลก โดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ศกนี้