ผลการตัดสินการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

เงื่อนไขการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเล่มหนังสือ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19