“WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ)” เป็นหนังสือการ์ตูนในรูปแบบ Graphic Novel
ถ่ายทอดผ่าน ๔ เรื่องเล่าจากท้องทะเลที่เคยปรากฏในรูปแบบของเรื่องสั้น กวี และบทเพลง
จากผลงานของผู้เขียน เป็นภาพวาดลายเส้น

“คุณยังไม่ตายใช่ไหม…” เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของทุกเรื่องในหนังสือเรื่องนี้
เนื้อหาเปรียบเทียบเชิงปรัชญาชีวิตในการต่อสู้ทางความคิดของตนเอง ผ่านเรื่องราว
ของนักล่าวาฬจากเรื่อง Whale Hunter ตลอดจนความไม่แน่นอนของสัมพันธภาพ
ผ่านความรักของหญิงสาวกับคนเฝ้าประภาคารจากเรื่อง LIGHT HOUSE และเรื่อง FLOAT
ถ่ายทอดเรื่องราวของแพที่อยากเป็นอิสระ กับชายเฝ้าประภาคาร ส่วนเรื่อง KIMARZ
เป็นเรื่องส่งเสริมการเข้าใจตนเอง สังคม ครอบครัว การต่อสู้ชีวิต การต่อสู้กับการยึดติด
ในตัวตน และความอยู่รอดของสังคม เผ่าพันธุ์

ที่มาของแรงบันดาลใจ ผู้เขียนต้องการระลึกถึงลูกชาย ที่ต้องการเป็นนักวาดการ์ตูน
แต่ไม่มีโอกาสนั้น จึงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนักล่าวาฬ สัญลักษณ์ของความสำเร็จ และ
ชื่อเสียงในสังคม

“Whale Hunters (นักล่าวาฬ)” สะท้อนเสรีภาพทางความคิดของผู้อ่าน
ในมุมมองต่อชีวิต ที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของผู้อ่าน
การออกแบบภาพขาวจัดดำจัด จัดองค์ประกอบภาพหลายมุมมอง เข้ากับเรื่องราว
ได้ดีหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่
คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “Whale Hunters (นักลาวาฬ)” ของ
จเด็จ กำจรเดช ได้รางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทการ์ตูน ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๖๕