เป็นนิยายภาพสำหรับเด็กยุคปัจจุบันโดยแท้ แม้เนื้อหาจะดูรุนแรงโดยภาพ แต่ก็แฝงด้วยคติสอนใจในความเป็นนักกีฬา ให้รู้แพ้รู้ชนะ จนสามารถเอาชนะยาเสพติดได้จุดบกพร่องอยู่ที่บทสนทนาโต้ตอบ นวงคำพูดซึ่งเป็นการอ่านลง ผิดวัฒนธรรมการอ่านของไทยที่อ่านจากซ้ายไปขวา จุดเด่นคือ เป็นเรื่องของคนในวัยรุ่น วัยเรียน และรูปแบบของภาพวาดน่อ่าน
สำหรับเด็กสมัยนี้