เป็นนิยายภาพที่เตือนให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ ดำเนินเรื่องได้น่าตื่นเต้นชวนติดตาม ลายเส้นและสีสันดูสวยงามสดใส อ่านได้เพลิดเพลิน ให้ความรู้แง่คิดเชิงสร้างสรรค์สังคม กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ คิดดีทำดีเพื่อสังคม