Small Things Matter นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับ โดยแทรกกลวิธีและแนวทางตลอดจนทางออกของหลายปัญหาในชีวิตมนุษย์ ด้วยภาษาสำนวนซึ่งคัดกรองให้มีข้อจำกัดและกรอบความคิดเป็นเรื่อง ๆ    เมื่อผู้อ่านอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายก็เท่ากับได้พบความรู้สึกนึกคิดและเรื่องราวอันหลากหลายของผู้คนจำนวนมากที่มารวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียว นอกเหนือจากความสนุก หากนำข้อความแต่ละประเด็นมาไตร่ตรอง ก็จะเกิดคุณค่าต่อการดำรงชีวิตอย่างสำคัญอีกประการหนึ่ง

ศิลปะการวาดภาพมีลายเส้นสวยงาม เรียบง่ายสบายตา สามารถถ่ายทอดอารมณ์ตัวการ์ตูนได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้องการจะนำเสนอ

ด้านคุณค่า Small Things Matter เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) อีกแนวหนึ่ง แม้โครงเรื่องจะไม่อยู่ในกรอบหรือรูปแบบเชิงประพันธ์นวนิยาย แต่ถ้าหากใช้การพินิจพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นว่านักเขียนการ์ตูนต้องการให้ผู้อ่านพบปะกับผู้คนมากมายและหลากหลายความคิดเห็น ซึ่งมีทั้งสามารถเข้าใจและไม่เข้าใจ หรือกังขาข้องใจในบางความคิดของคนบางคน ให้ความสนุกถ้าอ่านแค่ผ่าน ๆ แต่จะสนุกยิ่งกว่าถ้าคิด และคิด… ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ Small Things Matter ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปีพุทธศักราช 2560