no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ผู้แต่ง:
ผู้วาดภาพ:

เป็นนิยายภาพแนวจินตนาการแฟนตาชี มีความพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าจะมีโยงใยความเป็นไทยในเบื้องหน้า ทว่าเปิดเรื่องกว้างเกินไป ลึกเกินไป จนไม่สามารถเชื่อมความเป็นไทยให้เห็นได้เลย จุดเด่นและจุดดีอยู่ที่การเล่าเรื่องด้วยภาพที่ทำให้ตื่นตา ตื่นเต้นและระทึก ความอุตสาหะในการวาดภาพทำได้ดี ด้านรูปเล่มทำได้ดีมาก