เป็นหนังสือทำมือรูปเล่มกะทัดรัด ภาพการ์ตูนมีลายเส้นและสีสันที่สวยงามแบบเรียบง่าย จัดวางให้อ่านสบาย ๆ เนื้อหาให้แง่คิดเชิงปรัชญาชีวิต ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคม สร้างสุขและเสริมกำลังใจให้กับผู้อ่าน